42км 195м эмэгтэй тамирчдын амжилт

42км 195м эмэгтэй

 

Овог, нэр

Улс орны нэр

Энгэрийн №

Хугацаа

Байр

1.             

Б.Мөнхзаяа

МОНГОЛ

A2-00001

2,30,54

I

2.             

Ч.Шинэцэцэг

МОНГОЛ

A2-00002

2,36,02

II

3.             

Ц.Санжидмаа

МОНГОЛ

A2-00003

2,45,29

III

4.             

Д.Бадамхатан

МОНГОЛ

A2-00006

2,52,25

IV

5.             

Б.Тунгалаг

МОНГОЛ

A2-00042

3,31,19

V

6.             

Б.Алдармаа

МОНГОЛ

A2-00007

3,43,37

VI

7.             

Ж.Батцоож

МОНГОЛ

A2-00015

3,50,42

VII

8.             

MrsCuiyuxia

CHINA

A2-00022

3,52,32

VIII

9.             

З.Нина

МОНГОЛ

A2-00012

4,23,11

IX

10.          

Ж.Батчимэг

МОНГОЛ

A2-00018

4,53,39

X

11.          

Халиунзаяа

МОНГОЛ

A2-00013

4,57,52

11

12.          

Д.Буяндэлгэр

МОНГОЛ

A2-00049

5,18,04

12

 

Хайлт

Sponsors