21 км-ийн эмэгтэйчүүдийн шилдгүүд

21км 095м эмэгтэй

Овог, нэр

Улс орон

Энгэрийн №

Хугацаа

Байр

1

Г.Хишигсайхан

МОНГОЛ

B2-00001

1,15,35

I

2

Б.Долгормаа

МОНГОЛ

B2-00019

1,22,31

II

3

Сэмжид

МОНГОЛ

B2-00036

1,24,12

III

4

Дуламсүрэн

МОНГОЛ

B2-00039

1,25,12

IV

5

Л.Мягмармандал

МОНГОЛ

B2-00042

1,35,23

V

6

М.Жаргалмаа

МОНГОЛ

B2-00016

1,41,24

VI

7

Г.Лхагвацэцэг

МОНГОЛ

B2-00029

1,42,44

VII

8

Б.Золзаяа

МОНГОЛ

B2-00025

1,47,01

VIII

9

Ю.Туяа

МОНГОЛ

B2-00034

1,47,15

IX

10

Э.Бүрэнбаяр

МОНГОЛ

B2-00057

1,48,16

X


Хайлт

Sponsors