Улаанбаатар марафон - 2014

21 км 075 м /18-аас дээш насны, зөвхөн тамирчдын дунд/

18-аас дээш настай марафон гүйлтээр тогтмол гадаад, дотоодын тамирчин хагас марафон буюу 21 км 095 м зайд уралдана. 

Энэхүү зайд уралдах дотоодын гүйгчдээс 15000 /арван таван мянга/ төгрөгийн бүртгэлийн хураамж авна. Гадаадын иргэн V/01-20-ны дотор 50 ам. доллар, V/21-VI/01-ний дотор 60 ам. доллар, VI/02-05-ны дотор 80 ам. долларын хураамж төлнө. 

Хураамжаа төлсөн гүйгчдийн бүртгэлийг баталгаажуулж энгэрийн дугаар, футболк, алчуур, танилцуулга, гүйлтийн маршрут зэргийг олгоно. 

Хураамж төлөөгүй гүйгчдэд энгэрийн дугаар олгохгүй бөгөөд дугаар аваагүй гүйгчдийг барианд барихгүй ба амжилтыг тооцохгүй. Мөн эрүүл мэндийн үйлчилгээ тусламжийг авах боломжгүй болно. 

Sponsors