Улаанбаатар марафон - 2014

4000 м /17 нас хүртэлх, зөвхөн сонирхогчдын дунд/

Энэ зайд 17  нас хүртэлх дотоод, гадаадын эр, эм зөвхөн сонирхогч хүүхэд залуучууд оролцоно.

Гүйлтэнд оролцогчдод энгэрийн дугаар олгоно. Гүйлтэнд оролцогчдыг бүртгэх ажлыг 2014 оны 04 дүгээр сарын 20-ноос эхлэн 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг дуустал зохион байгуулна.

Энэхүү зайд уралдах дотоодын гүйгчдээс 2000 /хоёр мянга/ төгрөг, гадаадын гүйгчдээс 10 ам. долларын бүртгэлийн хураамж авна.

Sponsors