Улаанбаатар марафон - 2014

Гүйлтийн хөтөлбөр

07:00-08:00   Тэмцээн болох өдөр хөдөө, орон нутгаас болон гадаадаас хүрэлцэн ирсэн                                          урьдчилан онлайн бүртгэлд хамрагдсан оролцогчдыг бүртгэж, оролцогчийн цүнх                              олгох /42 км 195 м, 21 км 975 м зайд гүйгчдэд хамаатай/

09:00              Нэгдсэн гараа:

                                                            42 км 195 м, 21км 975м, 1.5 км, 2 км, 8км, 5км, 4км

11:00-11:30  Шагнал гардуулах ажиллагаа: 1.5 км, 2 км, 4км, 5км, 8км

13:30-14:00  Шагнал гардуулах ажиллагаа: 21км 975м, 42 км 195 м

15:00              Бариа хаах ажиллагаа

                                                        Барианд орох тогтоосон хугацаа - 42 км 195 м – 6 цаг.

Sponsors