Улаанбаатар марафон - 2014

Оролцогчийн уут

Оролцогчийн уутанд дараахи зүйлс байна. Үүнд:
— дурсгалын медаль;
— футболк, энгэрийн дугаар, тогтоогчтой;
— гүйлтэнд хэрэглэх ус.

Оролцогчийн цүнхийг 06 дугаар сарын 02 - 06-ны өдрүүдэд 08:00 - 19:00 цагуудад олгоно.

Sponsors