Улаанбаатар марафон - 2014

Ерөнхий зохион байгуулагчид

ЕРӨНХИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД

 

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, 

Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам, 

Нийслэлийн Биеийн тамир, спортын газар

Нийслэлийн Аялал, жуулчлалын газар

Sponsors