Улаанбаатар Марафон - 2015

Гүйлтийн хөтөлбөр

 

07:00-08:00 Тэмцээн болох өдөр хөдөө, орон нутгаас болон гадаадаас хүрэлцэн ирсэн урьдчилан онлайн бүртгэлд хамрагдсан оролцогчдыг бүртгэж, оролцогчийн уут олгох /42 км 195 м, 21 км 095 м зайд гүйгчдэд хамаатай/
09:00 Нэгдсэн гараа:    42 км 195 м, 21км 095м, 10км, 5км, 1.5 км
11:00-11:30 Шагнал гардуулах ажиллагаа: 1.5 км, 5км, 10км
13:30-14:00  Шагнал гардуулах ажиллагаа: 21км 095м, 42 км 195 м
16:00

Бариа хаах ажиллагаа: Барианд орох тогтоосон хугацаа - 42 км 195 м – 6 цаг.

                

Sponsors