Улаанбаатар Марафон - 2015

Оролцогчийн уут

Оролцогчийн уутанд дараахи зүйлс байна. Үүнд:
— дурсгалын медаль;
— футболк, малгай, алчуур, энгэрийн дугаар /тогтоогчтой/;

— гүйлтэнд хэрэглэх ус.

Оролцогчийн уутыг 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 05-ны өдрүүдэд 08:00 - 19:00 цагуудад олгоно.

Sponsors