Улаанбаатар Марафон - 2016

Оролцогчийн уут

Оролцогчийн уутанд дараахи зүйлс байна. Үүнд:
— дурсгалын медаль;
— футболк, энгэрийн дугаар, тогтоогчтой;
— гүйлтэнд хэрэглэх ус.

Оролцогчийн цүнхийг 2016 оны 05 дугаар сарын 30-наас 06 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд 08:00 - 19:00 цагуудад олгоно.

Sponsors