Улаанбаатар Марафон - 2017

10 км эрэгтэй /эхний 10 байр/

Овог, нэр

Энгэрийн №

Хугацаа

Байр

1

О.Болдоо

С1-00780

30,48

1

2

Г.Гүррагчаа

С1-00686

30,57

2

3

Г.Энхтамир

С1-00763

31,03

3

4

Г.Алтансүх

С1-00661

31,65

4

5

Б.Сүрэнжав

С1-00740

32,11

5

6

А.Ахыт

С1-11444

32,20

6

7

Б.Ачбадрах

С1-00702

33,46

7

8

О.Анхбаяр

С1-00685

34,57

8

9

Д.Болдбаатар

С1-00611

35,20

9

10

А.Нямбаяр

С1-00444

36,10

10

 
Sponsors