Улаанбаатар Марафон - 2017

Шагнал урамшуулал

Марафон гүйлтэд 1-3 байр эзэлсэн тамирчдыг алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар  шагнана.

Хагас буюу бүтэн марафоны 21095м, 42195м, 10000 м зайд гүйж эхний 1-3дугаар байрт шалгарсан эрэгтэй, эмэгтэй тамирчдад цом, алт, мөнгө, хүрэл медаль, мөнгөн шагнал, өргөмжлөлөөр, 4-10 дугаар байр эзэлсэн гүйгчдийг дурсгалын медаль, өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнана.

 

Бүтэн марафон /42195 м/ гүйлтийн шагнал                         I байр         10.000.000₮

                                                                                              II байр        8.000.000₮

                                                                                              III байр       6.000.000₮

                                                                                              IV-Х байр   800.000 – 4.000.000₮

Хагас марафон /21095 м/ гүйлтийн шагнал                         I байр         5.000.000₮

                                                                                              II байр        4.000.000₮                         

                                                                                              III байр       3.000.000₮

                                                                                              IV-Х байр    200.000 - 300.000₮

10000 метрийн зайн гүйлтийн  шагнал                                 I байр         500.000₮

                                                                                               II байр        400.000₮      

                                                                                               III байр       300.000₮

                                                                                               IV-Х байр   100.000 - 200.000₮

 

5000 м-ийн зайд нас тус бүрт эхний 1 – 3-р байрт орсон эрэгтэй, эмэгтэй гүйгчийг өргөмжлөл, алт, мөнгө, хүрэл медаль, мөнгөн шагналаар, 4-8дугаар байрт шалгарсан тамирчдыг дурсгалын медаль, мөнгөн шагнал, өргөмжлөлөөр шагнана.

 

5000 метрийн  зай/нас тус бүр/-н  гүйлтийн  шагнал           I байр         250.000₮

                                                                                              II байр        200.000₮          

                                                                                              III байр       150.000₮

                                                                                              IV-VIIIбайр    50.000 - 100.000₮                   

1500 метрийн зайн гүйлтийн шагнал /тэргэнцэртэй, хараагүй ХБИргэд, гэр бүл/

                                                                                              I байр         200.000₮        

                                                                                              II байр        150.000₮                            

                                                                                              III байр       100.000₮

Sponsors