Улаанбаатар Марафон - 2017

Оролцогчийн уут

Оролцогчийн уутанд дараахи зүйлс байна. Үүнд:
— дурсгалын медаль;
— футболк, энгэрийн дугаар, тогтоогчтой;
— гүйлтэнд хэрэглэх ус.

Оролцогчийн цүнхийг 2017 оны 05 дугаар сарын 05-15-ны өдрүүдэд 08:00 - 19:00 цагуудад олгоно.

Sponsors