Улаанбаатар Марафон - 2017

Гүйлтийн үеэр үзүүлэх тусламж үйлчилгээ

ХУВЦАС СОЛИХ ГАЗАР, НИЙТИЙН БИЕ ЗАСАХ ГАЗАР

Хувцас солих газар, нийтийн бие засах газрыг зохион байгуулна.

ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 4 цэгт байрлуулна.

Sponsors